Urban area rail network map of Harbin, Heilongjiang, China

View full screen or zoom on page | Country map: China | Harbin Metro

Harbin

Opening dates:
Apr 10 2019 - -Line 1-: Hanazhan − Zinjiangdajie
Jan 26 2017 - -Line 3-: Yidaeryuan − Harbinxizhan
Sep 26 2013 - -Line 1-: Harbin East sta − Hananzhan